Zapraszamy do żłobka uruchomionego z programu Maluch+

Żłobek Skrable ogłasza nabór dzieci do nowo powstałego żłobka w ramach utworzonych z Programu „Maluch+” nowych miejsc opieki.

Nabór prowadzony jest na 12 nowych miejsc, zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu „Utworzenie 12 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Skrable realizowanym przez Przedszkole Niepubliczne Skrable Agnieszka Scelina” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022 – 2029.

Dysponujemy przestronną salą z miejscem dla 12 dzieci. Grupa objęta jest opieką 2 wykwalifikowanych opiekunek.

Żłobek będzie otwarty w godzinach 7.00 – 17.00. Oferujemy pełne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) z uwzględnieniem diet dla dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych, zajęcia dodatkowe (język angielski, rytmika, warsztaty plastyczne), opiekę i terapię specjalistów (psycholog, logopeda).

Rekrutacja w naszym Żłobku Skrable trwa przez cały rok. Kartę zgłoszenia można złożyć osobiście lub wysłać mailem. Przed zapisem zachęcamy do kontaktu i spotkania z dyrektorem.

O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszenia odpowiadamy drogą mailową lub telefoniczną. Gdy nie posiadamy wolnych miejsc, tworzymy listę rezerwową.

Gwarancją przyjęcia dziecka do placówki jest przekazanie wypełnionej karty zgłoszenia do żłobka oraz wpłaty wpisowej (opłata bezzwrotna, uiszczona w momencie zakwalifikowania dziecka do żłobka).

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji, zachęcamy od kontaktu telefonicznego i umówienia spotkania, podczas którego pokażemy Ci nasz żłobek oraz przekażemy szczegóły dotyczące przyjęcia dziecka do placówki. Chętnie pomożemy.

Oferta

Opłata wpisowa: 300 zł.

Opłata miesięczna: 1560zł. Jest to podstawowa opłata, która dla wszystkich zapisanych podlega obniżeniu o 837 z programu Maluch+, co daje koszt miesięczny 723zł (cena dla osób nie mieszkających w Katowicach i nie korzystających z programu 400+).

Osoby mieszkające w Katowicach – czesne 0 zł!

Wyżywienie: 17,50 zł/dzień – naliczane wg obecności dziecka w danym miesiącu.