KILKA SŁÓW O NASZYM PRZEDSZKOLU…

Jest przedszkole w Katowicach,
każdy dziś to dobrze wie,
jest przy lesie położone,
SKRABLE – właśnie tak się zwie!

Przy ulicy Szafirowej,
tam mieścimy właśnie się,
przyjdź się pobaw, przyjdź pośpiewać,
zapraszamy właśnie Cię!

A opłata? Bardzo mała!
Zapraszamy Cię już dziś!
Zajęć tutaj jest bez liku,
Jest tu lalka, jest i miś!

MISJa Przedszkola

 

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. Naszym priorytet jest bezpieczeństwo i uśmiech każdego dziecka!

U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324) oraz idea zrównoważonego rozwoju.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze, emocjonalne i społeczne. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu.

Zalety przedszkola

Wykwalifikowana kadra
pedagogiczno-psychologiczna

Nowoczesne sale zajęć 
wyposażone ze środków Unii Europejskiej

Pozytywna opinia
Urzędu Miasta Katowice

Lokalizacja przedszkola w spokojnym
i bezpiecznym miejscu w pobliżu lasu

Małe, kameralne grupy umożliwiające indywidualne podejście do każdego dziecka

Każda grupa objęta jest opieką wykwalifikowanego nauczyciela
oraz pani do pomocy

Bogaty program zajęć przedszkola oparty o program nauczania zgodny z podstawą programową MEN

Spacery lub inne zajęcia ruchowe
na świeżym powietrzu

Zajęcia adaptacyjne dla 2 latków

Profesjonalne przygotowanie
6 latków do szkoły

Bezpieczny i blisko położony
prywatny plac zabaw

Wysokiej jakości posiłki przygotowywane przez firmę cateringową specjalizującą się
w żywieniu dzieci

Możliwość indywidualnego dostosowania diety do potrzeb dziecka

Pozytywne opinie rodziców

Dodatkowe atrakcje dla dzieci: wycieczki, fakultatywne wyjazdy, popołudniowe kino edukacyjne dla dzieci, zajęcia z integracji sensorycznej, szkolenia dla rodziców

Zajęcia logopedyczne dla dzieci

Możliwość uczestniczenia
w lekcjach religii

Wsparcie psychologiczne
dla dzieci i ich rodziców