10 powodów, które powinny Państwu pomóc w podjęciu decyzji

Przedszkole Niepubliczne Skrable to miejsce, które:

 1. Uczy dzieci samodzielności,
 2. Pokazuje, jak funkcjonować w grupie i nawiązywać nowe kontakty,
 3. Uwrażliwia dziecko na potrzeby innych – uczy dzielenia,
 4. Uczy współpracy, tolerancji, otwiera na świat,
 5. Uczy posłuszeństwa – przestrzegania zasad i norm społecznych,
 6. Rozwija osobowość dziecka i buduje zdrowy obraz samego siebie,
 7. Uczy odpowiedzialności (dbanie o siebie i przedmioty z otoczenia),
 8. Kształtuje wyobraźnie, rozwija pamięć i koncentrację dziecka,
 9. Daje dzieciom lepsze przygotowanie do szkoły,
 10. Stymuluje wszechstronny rozwój dziecka
Przedszkole Niepubliczne Skrable zapewnia dzieciom warunki do zdobywania nowych umiejętności i systematycznego pogłębiania wiedzy, gdyż umożliwia poznawanie świata przez samodzielne eksperymentowanie i badanie otoczenia. Zajęcia w Przedszkolu sprzyjają odkrywaniu zdolności twórczych dziecka i pomagają w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań.
 
Nasze Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Przedszkole Niepubliczne Skrable znajduje się w południowej części Katowic, dlatego może być naturalnym miejscem edukacji dla dzieci pochodzących z południowych dzielnic Katowic (Ligoty, Brynowa, Piotrowic, Podlesia, Kostuchny czy Zarzecza), gdyż te dzielnice znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Naszego Przedszkola. Jednakże jesteśmy otwarci na wszystkie dzieciaki, dlatego jeśli ktoś szuka przedszkola na południu Katowic, gorąco zapraszamy do kontaktu.

Cele Przedszkola

Celem nadrzędnym przedszkola jest:
 • zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb,
 • nauczenie dziecka funkcjonowania w dynamicznie zmieniających się warunkach,
 • wspomaganie uzdolnień, talentów i możliwości dzieci,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • aktywne uczestnictwo w życiu środowiska i lokalnej społeczności.
U nas każde dziecko:
 • zdobędzie wiedzę o sobie i swoich możliwościach,
 • nauczy się własnej niezależności i odrębności,
 • będzie kształtować swoją wrażliwość i wyobraźnie,
 • uzyska pochwały za każde pozytywne zachowanie,
 • może liczyć na dostrzeżenie każdych wysiłków, starań i chęci pomocy,
 • będzie szanowane za indywidualne cechy,
 • poczuje się bezpiecznie,
 • będzie świetnie się bawić, rozwijając przy tym swoje zmysły.