Projekt UE

Dofinansowanie żłobka z programu „MALUCH+” 2022–2029

W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont oraz zostanie zakupione wyposażenie (meble, zabawki, akcesoria).

Grupami docelowymi są: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Celem projektu jest utworzenie 12 miejsc opieki w żłobku

Wartość zadania: 148.920,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 148.920,00 zł w tym: środki europejskie w kwocie: 122.888,78 zł oraz środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich w kwocie 26.031,22 zł.

#FunduszeUE