ZAPISY NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

Dlaczego warto wysłać dziecko do Naszego Przedszkola?

 

Oto 10 powodów, które powinny Państwu pomóc w podjęciu decyzji.


Przedszkole Niepubliczne SKRABLE to miejsce, które:

1. Uczy dzieci samodzielności,

Przedszkole skrable - wejście główne

2. Pokazuje, jak funkcjonować w grupie i nawiązywać nowe kontakty,

3. Uwrażliwia dziecko na potrzeby innych – uczy dzielenia,

4. Uczy współpracy, tolerancji, otwiera na świat,

5. Uczy posłuszeństwa - przestrzegania zasad i norm społecznych,

6. Rozwija osobowość dziecka i buduje zdrowy obraz samego siebie,

7. Uczy odpowiedzialności (dbanie o siebie i przedmioty z otoczenia),

8. Kształtuje wyobraźnie, rozwija pamięć i koncentrację dziecka,

9. Daje dzieciom lepsze przygotowanie do szkoły,

10. Stymuluje wszechstronny rozwój dziecka


Przedszkole SKRABLE zapewnia dzieciom warunki do zdobywania nowych umiejętności i systematycznego pogłębiania wiedzy, gdyż umożliwia poznawanie świata przez samodzielne eksperymentowanie i badanie otoczenia. Zajęcia w Przedszkolu sprzyjają odkrywaniu zdolności twórczych dziecka i pomagają w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań.

 

Przedszkole Niepubliczne SKRABLE posiada pozytywną opinię Urzędu Miasta Katowice
i podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

Herb miasta Katowice

 
 
 

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i uśmiech każdego dziecka :)