ZAPISY NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

O Przedszkolu Skrable

Przedszkole skrable - tablica informacyjna

Jest przedszkole w Katowicach,
każdy dziś to dobrze wie,

jest przy lesie położone,
SKRABLE- właśnie tak się zwie!

Przy ulicy Szafirowej,
tam mieścimy właśnie się,

przyjdź się pobaw, przyjdź pośpiewać,
zapraszamy właśnie Cię!

A opłata? Bardzo mała!
Zapraszamy Cię już dziś!

Zajęć tutaj jest bez liku,
Jest tu lalka, jest i miś!

 

Słów kilka o Przedszkolu

Przedszkole zostało otwarte w kwietniu 2012 r. ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kapitału Ludzkiego Poddziałania 9.1.1. - tytuł projektu: „Nowoczesne przedszkole szansą rozwoju dla najmłodszych”. Głównym celem projektu było podniesienie szans edukacyjnych nie mniej niż 60 dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkujących teren Katowic oraz miast ościennych. Po zakończeniu projektu (31.08.2013r.) przedszkole realizuje bogaty program zajęć oparty o program nauczania wydawnictwa PWN „Kalendarz Przedszkolaka” zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Misja przedszkola 

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. Naszym priorytet jest bezpieczeństwo i uśmiech każdego dziecka. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324) oraz idea zrównoważonego rozwoju.
 

 Wizja przedszkola

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze, emocjonalne i społeczne. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu.
Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

 

Celem nadrzędnym przedszkola jest:

 • - zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb
 • - nauczenie dziecka funkcjonowania w dynamicznie zmieniających się warunkach
 • - wspomaganie uzdolnień, talentów i możliwości dzieci
 • - propagowanie zdrowego stylu życia
 • - aktywne uczestnictwo w życiu środowiska i lokalnej społeczności
   

Zalety przedszkola: 

 • - wykwalifikowana kadra pedagogiczno-psychologiczna
 • - nowocześnie wyposażone sale ze środków Unii Europejskiej
 • -  pozytywna opinia Urzędu Miasta Katowice 
 • - lokalizacja przedszkola w spokojnym i bezpiecznym miejscu w pobliżu lasu
 • - małe, kameralne grupy  umożliwiające  indywidualne podejście do każdego dziecka
 • - każda grupa objęta jest opieką wykwalifikowanego nauczyciela i Panią do pomocy
 • - bogaty program zajęć przedszkola oparty o program nauczania wydawnictwa PWN „Kalendarz   Przedszkolaka” , zgodny z podstawą programową MEN
 • - zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci z uwzględnieniem ich zainteresowań i uzdolnień codzienne zajęcia ruchowe i spacery dzieci na świeżym powietrzu
 • - zajęcia adaptacyjne dla 2 latków
 • - profesjonalne przygotowanie 5 latków do szkoły
 • - blisko położony, prywatny plac zabaw
 • -  wysokie jakości posiłki, firma cateringowa specjalizuje się w żywieniu dzieci
 • - możliwość indywidualnego dostosowania diety do potrzeb dziecka
 • - przychylność rodziców
 • - dodatkowe atrakcje dla dzieci: wycieczki, fakultatywne wyjazdy, popołudniowe kino edukacyjne dla dzieci, zajęcia z integracji sensorycznej,  szkolenia dla rodziców
 • - zajęcia logopedyczne dla dzieci
 • - wsparcie psychologiczne dla dzieci i ich rodziców
 • - nadzór Pani Higienistki
 • - możliwość uczestniczenia w lekcjach religii

 

U nas każde dziecko:Przedszkole skrable - szatnia

 • -  zdobędzie wiedzę o sobie i swoich możliwościach;
 • -  nauczy się własnej niezależności i odrębności;
 • -  będzie kształtować swoją wrażliwość i wyobraźnie;
 • -  uzyska pochwały za każde pozytywne zachowanie;
 • -  może liczyć na dostrzeżenie każdych wysiłków, starań i chęci pomocy;
 • -  będzie szanowane za indywidualne cechy;
 • -  poczuje się bezpiecznie;
 • -  będzie świetnie się bawić, rozwijając przy tym swoje zmysły

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i uśmiech każdego dziecka :)